Vol168妲己Toxic性感写真套图41P妲己Toxic魅妍社

Vol168妲己Toxic性感写真套图41P妲己Toxic魅妍社

無益於天,無益於地,無益於人,無益於四時五行、日月星之明。苦樂之間常思之,詳慎所言。

明人之病源者,言人感六气而生病,欲人细推所感之气,其中有无夹杂他气,当兼治也。故天者名生稱父,地者名養稱母。

以吾文見下古之人,使其思之樂之,訣說小竟於此。故水者,外暗內明而洞照也,中有陽精也。

名虽有三,气本无二。 予自揉后,上下唇常合,鼻脊自高起,眼内向不容指,今已绰九、予之揉也,实无所师承,苦自病而试得者也。

 會有殃咎,早與晚耳。譬之游山独逢佳境,喜而归告,不自觉其拉杂矣。

无火者,益火之原以消阴翳,当主八味丸。天地和,則凡物為之無病,群神為之常喜,無有怒時也。

Leave a Reply