Vol653模特张思允Nice私房脱长袖卫衣露性感白色蕾丝内衣完美诱惑写真67P张思允爱蜜社

Vol653模特张思允Nice私房脱长袖卫衣露性感白色蕾丝内衣完美诱惑写真67P张思允爱蜜社

盖神有余,则能机变而乱言。 古圣曰∶反常合道。

 恐则气却,却则上焦闭,闭则气还,还则下焦胀,故气下也。或呕吐、或下利,或烦躁、或冷汗出,皆阳虚不足或有之证,均以温补为先,宜四逆汤倍加人参。

 人参败毒散荆防败毒散仓廪散人参败毒虚感冒,发散时毒疹痢良,参苓积桔芎草共,柴前薄荷与独羌,时毒减参加翘蒡,血风时疹入荆防,表热噤痢加仓米,温热芩连实硝黄。茵大黄黄连胃心汤附子泻心汤甘草泻心肠半夏泻心肠生姜泻心肠旋复代赭大黄黄连泻心浸,附子煮汁大连芩,甘草芩连干半枣,半夏同上更加参,生姜泻心【注】大黄黄连泻心汤,即大黄、黄连,滚汤浸而服也。

兼热者,以橘皮竹茹汤加柿蒂主之。 故《活人书》复言大承气最紧,小承气次之,调胃承气又次之,大柴胡最慢也。

加甘草名栀子甘草豉汤,加生姜名栀子生姜豉汤,加枳实名枳实栀子豉汤。呃逆之病,胃气虚竭也。

或见证将欲发黄者,此一剂分作四服,每服调下五苓散三钱。里寒者,宜真武汤。

Leave a Reply